Barmsijzen van Barrow

Tijdens mijn trip naar Barrow, Alaska, USA (juni 2015) trof ik opvallend veel barmsijzen aan. Dat had ik niet verwacht, dus ik was blij verrast!

De vraag rijst welke soort barmsijzen hier voorkomen. Een aantal barmsijzen vond ik ondefinieerbaar, min of meer met een witte stuit, maar wel met wat streepjes, te donker voor een witstuit en te licht voor een grote barmsijs.

Uiteindelijk determineerde ik de meeste als kleine witstuitbarmsijzen (excilipes) en een enkele als grote barmsijs (flammea). Een deel liet ik ongedetermineerd. De meeste vogels waren behoorlijk gesleten, maar dat lijkt me normaal in juni (adulte barmsijzen ruien na het broedseizoen). Door de sleet ogen de witstuiten redelijk donker op de bovendelen, met name op de vleugels.

Eén grote barmsijs was een man met een knalrode borst. Verder viel het mij op dat veel vogels een donkere snavel hebben. Wellicht hebben 'onze' barmsijzen dit ook in dit jaargetijde (ik zie helaas nooit barmsijzen in juni).

Op onze laatste dag zag ik een uitgevlogen barmsijs jong. Op basis van de lichtgrijze stuit determineerde ik het kleine wezentje als witstuitbarmsijs.

Hieronder wat foto's...

 


3 witstuiten (2 volwassen man en een vrouwtje) en een mogelijke grote barmsijs.